Sollentuna Trygghetslarm

Vi Installerar Trygghetslarm och Digitallås.

Installation och underhåll av Trygghetslarm och Digitallås.

Trygghetslarm

Hur fungerar trygghetslarm?

Det är viktigt att ha på sig larmet dygnet runt. Larmet kopplas till larmföretaget Careline . Du larmar genom att trycka på en larmknapp som du bär som en klocka runt handleden eller runt halsen. Din signal går direkt till larmcentralen där det finns personal dygnet runt som tar emot larmet. De gör en första bedömning och överlämnar i sin tur larmet till oss på Anooni som ska hjälpa dig. Vårdpersonal från Anooni tar oftast kontakt med dig för att ev ställa ytterligare frågor för att göra bättre bedömning om hjälpinsats.

Du kan också trycka på den röda larmknappen på larmapparaten, för att kalla på hjälp.

Du kan larma var du än befinner dig i din bostad men larmet fungerar inte utomhus. I trygghetslarmet finns ett batteri som gör att det fungerar vid strömavbrott upp till 48 timmar.

Larmklockan är vattentät så det går bra att duscha och samtidigt ha larmet på sig.

Trygghetslarmet kommunicerar digitalt via internet. Larmet är helt oberoende av ditt telefonabonnemang. Flytta aldrig på apparaten eller dra ur kontakten ut väggen.

Larmapparaten ska vara placerad där den bästa täckningen för internet finns och det kontrollerar installatören vid installationsbesöket. Larmapparaten avger signaler om täckningen blir dålig eller om batteriet börjar ta slut. All denna information går direkt till apparaten till oss. Vi kommer automatiskt och åtgärdar då problem uppstår.

Dina nycklar

För att få trygghetslarmet installerat måste du lämna nycklar och eventuellt tagg till porten, vid installationstillfället. Vi installerar INTE larmet om nycklar inte överlämnas.

Det gäller alla lås så som:

  • standardlås på dörren
  • polislås/överlås
  • tagg/nyckel till port
  • säkerhetsgrind

Återlämning av larm

Larmet och larmklockan ska vara rengjorda när de återlämnas. Kontakta din biståndshandläggare om du vill avsluta ditt larm. Anooni kommer hem till dig och hämtar larmet när du har sagt upp larmet. Larmdosan och larm knappen måste återlämnas till Anooni inom 14 dagar efter att larmet är avslutat.