Upplands Väsby

Trygghetslarm

Trygghetslarm är till för att skapa trygghet för dig och dina anhöriga vid akuta situationer, t.ex. fall i hemmet.

För dig som enbart har trygghetslarm är avgiften 300 per månad.  För makar/sammanboende debiteras en avgift men båda får beslut om larm och ni får tillgång till två larmklockor. Fakturan skickas från Kommunen.

När du trycker på trygghetslarmet, går signalet till Trygghetscentralen; Tunstall. De gör en första bedömning av inkommande larm och sedan överlämnar larmet till larmpersonal på Anooni Care.

Det är mycket viktigt att du/ni lämnar dina/era och eventuella närståendes kontaktuppgifter till larmpatrullen, Anooni Care. Om uppgifterna ändras ansvarar du för att meddela Anooni Care. Biståndshandläggarna på kommunen lämnar uppgift om du har hemtjänst och vilket företag du valt, till Anooni Care.

När ska man använda trygghetslarm?

Trygghetslarmet ska användas vid akuta situationer. Detta kan vara när du har ramlat och inte själv kan resa dig, eller när något annat allvarligt inträffar som du behöver hjälp med. Vid behov av akut sjukvård ring alltid 112. Trygghetslarmet ersätter inte normala hemtjänstinsatser eller sjukvårdens ansvar. Insatser som rör omvårdnad, service och hjälp i hemmet ska ditt hemtjänstföretag utföra. Det är viktigt att larmet endast används vid akuta situationer.

Hur fungerar trygghetslarm?

Det är viktigt att ha på sig larmet dygnet runt. Larmet kopplas till larmföretaget Tunstalls larmcentral. Du larmar genom att trycka på en larmknapp som du bär som en klocka runt handleden eller runt halsen. Din signal går direkt till Tunstalls lamcentral där det finns personal dygnet runt som tar emot larmet och som kontaktar larmpatrullen, Anooni Care. Du kan också trycka på larmknappen på larmapparaten.

Du kan larma var du än befinner dig i din bostad men larmet fungerar inte utomhus. I trygghetslarmet finns ett batteri som gör att det fungerar vid strömavbrott upp till 48 timmar. Larmklockan är vattentät så det går bra att duscha och samtidigt ha larmet på sig.

Personalen ska infinna sig hos den som larmar inom 30 minuter från det att personalen fått larmsamtalet från Tunstalls larmcentral. En larmtryckning räcker, så du behöver inte trycka på knappen fler gånger. Larmpatrullen återkopplar alltid.

Trygghetslarmet kommunicerar digitalt via internet. Larmet är helt oberoende av ditt telefonabonnemang. Flytta aldrig på apparaten eller dra ur kontakten ut väggen. Larmapparaten ska vara placerad där den bästa täckningen för internet finns och det kontrollerar larmpatrullen. Larmapparaten avger signaler om täckningen blir dålig eller om batteriet börjar ta slut. All denna information går direkt till apparaten till larmpatrullen Anooni Care. De kommer automatiskt och åtgärdar vid problem.

Dina nycklar

Uppdraget gäller från och med att larmet är inkopplat och Larmpatrullen fått de nycklar som behövs för att komma in till dig. Det gäller alla lås så som:

  • standardlås på dörren
  • polislås/överlås
  • tagg/nyckel till port
  • säkerhetsgrind

 

Har man även hemtjänst och behov av att de låser upp krävs det samma uppsättning av nycklar som till larmpatrullen. Det kan innebära att du som kund kan behöva lämna minst två uppsättningar nycklar, en till larmpatrull och en till hemtjänst. De ansvarar för samtliga nycklar.  Alla nycklar som överlämnas får du en kvittens på. Du ansvarar för att lämna in ny nyckel om förändringar sker med ditt lås. Du står själv för de kostnader som uppkommer om personal inte kommer in vid larm och låssmed måste tillkallas.

Skada eller förlust av trygghetslarm

Om du tappar bort eller råkar ha sönder ditt larm eller tillbehör, t.ex. larmklocka måste du själv bekosta ett nytt 850kr.

Återlämning av larm

Larmet och larmklockan ska vara rengjorda när de återlämnas. Kontakta din biståndshandläggare om du vill avsluta ditt larm. Larmpatrullen kommer hem till dig och hämtar larmet när du har sagt upp larmet. Larmdosan och larm knappen måste återlämnas till Larmpatrullen inom 14 dagar efter att larmet är avslutat, för att inte bli ersättningsskyldig på 2500 kr.