Digitallås Sollentuna

Vi installerar och underhåller Digitallås.

Installation och underhåll av Digitallås och Trygghetslarm.

Vi på uppdrag från Sollentuna Kommun kommer att installera en så kalad ”Digital lås” för Sollentunabor som har hemtjänst och/eller Trygghetslarm.

Ditt nuvarande låsvred kommer att monteras ned och ersätts med ett nytt. Du kommer att kunna använda dina egna nycklar precis som vanligt och kan använda nya vredet till att öppna dörren inifrån.

Ditt gamla låsvred kommer att sparas i särskild kartong och ska bevaras hos dig. När din hemtjänst- /Trygghetslarm insats avslutas hos Kommunen, monterar vi tillbaka ditt gamla låsvred och tar bort den digitala. Därför är det mycket viktigt att du sparar gamla låsvredet.

Här nedan får du mer information om låset:

https://www.phoniro.com/sv/brukare-och-anhorig/digitaltlas-anhorig-brukare/