Hemtjänst Natt

Om du brukar lägga dig sent eller behöver tillsyn kan Hemtjänst Natt vara ett alternativt. Du behöver beslut från Kommunens biståndshandläggare 08-590 790 00.

Efter att vi tagit emot beslut från Kommunen, kontaktar vi dig för att starta upp besöket och skriva ett plan för omhändertagande; genomförandeplan.

Tänk på att du behöver lämna nycklar till hemtjänst natt också.

Nattkamera

Om du vill ha nattillsyn men inte vill bli väckt kan du ansöka om nattkamera. Nattpersonalen tittar till dig via nattkameran på överenskomna tider. På så sätt kan du få en god sömn och samtidigt känna dig trygg. Om du inte är vid sängen på överenskommen tid, kommer personalen hem till dig och hjälper till med det som behövs.