Digital lås

Anooni Care på uppdrag från Upplands Väsby Kommun kommer att installera en så kalad ”Digital lås” för Väsbybor som har hemtjänst och/eller Trygghetslarm. Arbetet har redan påbörjats.

Kommun har skickat ut informationsbrev till berörda kunder. Du som kund kommer att bli kontaktad av våra möntörer, för att få veta när just din installation ska genomföras.

Ditt nuvarande låsvred kommer att monteras ned och ersätts med ett nytt. Du kommer att kunna använda dina egna nycklar precis som vanligt och kan använda nya vredet till att öppna dörren inifrån.

Ditt gamla låsvred kommer att sparas i särskild kartong och ska bevaras hos dig. När din hemtjänst- /Trygghetslarm insats avslutas hos Kommunen, monterar vi tillbaka ditt gamla låsvred och tar bort den digitala. Därför är det mycket viktigt att du sparar gamla låsvredet.

Här nedan får du mer information om låset:

https://www.phoniro.com/sv/brukare-och-anhorig/digitaltlas-anhorig-brukare/